všeobecné obchodní podmínky

CA DOWO

cestovní agentura

Vyhledávání

Země:
Oblast:
Místo:
Cena:
Odjezd od: Návrat do:
>> Rozšířené vyhledávání

Kurzovní lístek

Euro125.30
Britská libra129.63
Bulharský leva112.93
Egyptská libra11.38
Chorvatská kuna13.37
Tuniský dinár17.75
Turecká lira12.50
Maďarský forint1007.20

VOP

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

cestovní agentury DOWO, IČ 07726562, se sídlem Úvoz 435/90, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku (dále jen „CA DOWO“).

 

1. Služby CA DOWO

1.1. CA DOWO zprostředkovává zákazníkům prodej zájezdů (dále jen „zájezd“), ubytování, dopravu leteckou nebo autobusovou (dále jen „služby cestovního ruchu“) českých cestovních kanceláří (dále jen „pořadatelé“).

1.2. CA DOWO sama není stranou smlouvy o zájezdu či jiné služby cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem, a proto jí ze zprostředkované smlouvy nevyplývají žádné povinnosti, zejména není oprávněna řešit případné reklamace zájezdů.

1.3. CA DOWO není povinna být pojištěna pro případ úpadku, nicméně pořadatelé, jejichž služby zprostředkovává, pojištěni pro případ úpadku samozřejmě jsou (povinnost vyplývající ze zákona).

 

2. Smluvní vztah mezi CA DOWO a zákazníkem

2.1. Smlouvou o zprostředkování se CA DOWO zavazuje zprostředkovat uzavření smlouvy o zájezdu nebo o jiné službě cestovního ruchu mezi zákazníkem a pořadatelem. CA DOWO se dále zavazuje předat veškeré informace, které obdrží od pořadatele zákazníkovi, a naopak předat veškeré informace od zákazníka pořadateli.

2.2. Smlouva o zprostředkování mezi CA DOWO a zákazníkem je sjednávána bezúplatně. Provize CA DOWO je obsažena v ujednání mezi CA DOWO a pořadatelem.

 

3. Vznik smluvního vztahu

3.1. Zákazník může vstoupit do smluvního vztahu s CA DOWO sepsáním cestovní smlouvy, případně objednávky služeb online na sociální síti Facebook ve skupině U moře jako doma, případně přes email dowo@dowo.cz

3.2. Pokud zákazník vstupuje do smluvního vztahu s CA DOWO online, zadá zástupci CA DOWO kritéria zájezdu či jiné služby cestovního ruchu a CA DOWO vyhledá pro zákazníka zájezdy či jiné služby cestovního ruchu odpovídající jeho požadavkům.

3.3. Po výběru konkrétního zájezdu či služby cestovního ruchu vyplní zákazník závaznou či nezávaznou objednávku dle svého výběru.

3.4. Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu závazně (stvrzeno podepsáním cestovní smlouvy mezi zákazníkem a CA DOWO), zákazník se zavazuje zaplatit zálohu za zájezd ve výši 50 % do tří pracovních dnů na účet CA DOWO a doplatek za zájezd nejpozději 7 týdnu před odjezdem na zájezd.

3.5. Pokud zákazník rezervuje zájezd či službu cestovního ruchu nezávazně, rezervace zájezdu za dohodnutou cenu je platná pouze dva pracovní dny. Pokud zákazník do této doby nezašle řádně vyplněnou a podepsanou smlouvu, rezervace za stanovených podmínek propadá. Zákazník je také oprávněn domluvit se s CA DOWO individuálně na termínu a způsobu platby zájezdu či služby cestovního ruchu.

3.6. CA DOWO doručí zákazníkovi potvrzení o zaknihování služeb, potvrzení o zájezdu, informace k platbě a všechny ostatní dokumenty a informace, které ji pořadatel poskytne.

3.7. CA DOWO upozorňuje zákazníka, že smlouva o zájezdu uzavíraná mezi ním a pořadatelem zájezdu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele, tedy i okamžik jejího uzavření se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele.

 

4. Reklamace a škody

4.1. Za řádné poskytnutí zájezdu či služby cestovního ruchu odpovídá pořadatel. CA DOWO jako zprostředkovatel neodpovídá za vady při samotném plnění smlouvy o zájezdu či zajištění služby cestovního ruchu ani za způsobenou újmu.

4.2. Zákazník může reklamovat vady zájezdu či služby prostřednictvím CA DOWO, avšak o reklamaci rozhoduje výhradně pořadatel a CA DOWO je pouhým prostředníkem mezi pořadatelem a zákazníkem. CA DOWO zákazníkům doporučuje, aby případné vady reklamovali u pořadatele bez zbytečného odkladu a pořídili záznam o pochybeních, ke kterým došlo při plnění smlouvy, jako důkaz k prokázání oprávněnosti reklamace.

4.3. K právům a povinnostem ze smlouvy o zájezdu či jiné službě cestovního ruchu doporučuje CA DOWO důkladně pročíst Všeobecné obchodní podmínky pořadatele, jež má zákazník k dispozici před uzavřením smlouvy o zájezdu a dále všeobecné smluvní podmínky CA DOWO .

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1. CA DOWO je oprávněna spravovat osobní údaje objednatele v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

CA DOWO je dále oprávněna spravovat údaje osob, v jejichž prospěch byla smlouva uzavřena v rozsahu jméno, příjmení, pohlaví a datum narození, a to za účelem plnění smlouvy o zprostředkování.

5.2. Uzavřením smlouvy o zprostředkování zákazník rovněž vyslovuje souhlas se zasíláním obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti na svou elektronickou kontaktní adresu.

5.3. Zákazník má právo odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním žádosti na elektronickou adresu dowo@dowo.cz .

 

6. Rozhodné právo a soudní příslušnost

6.1. Smlouva o zprostředkování mezi CA DOWO a zákazníkem se řídí českým právem.

6.2. Všechny spory vzniklé ze smlouvy o zprostředkování budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

6.3. CA DOWO upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro smlouvu o zájezdu či službě cestovního ruchu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

7. ADR a ODR

7.1. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou o zprostředkování má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce. Podrobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .

7.2. Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr .

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto všeobecné podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2019.

Vytvářím objednávku...